InvoiceConnector

Optimaliseren factuurverwerkingsproces

InvoiceConnector, in combinatie met DocuConnector en OCRConnector, zorgt ervoor dat het volledige factuurverwerkingsproces geoptimaliseerd wordt. Facturen worden gescand, herkend (OCR), geïmporteerd in SAP, en ter goedkeuring door de organisatie verstuurd door middel van de SAP Workflow functionaliteit. Goedkeuringsroutings worden variabel gedefinieerd om diverse scenario’s te ondersteunen. Voor InvoiceConnector hebben wij een aantal standaard workflow scenario’s in de best-practice opgenomen.

Gedetailleerde rapportering geeft u de mogelijkheid om op te volgen wat de huidige status van en factuur is, bij wie deze factuur uitstaat ter goedkeuring en wat het aantal dagen tot aan de vervaldatum is. Statistieken geven u een inzicht in de gemiddelde goedkeuringstijd en het aantal goedgekeurde facturen per gebruiker over een bepaalde periode. Daarnaast zijn er inzichten in het percentage “Happy Flow” en het percentage foutieve facturen onderverdeeld in prijsverschillen en hoeveelheidverschillen en eventueel andere uitzonderingen.

Hulp bij Audits

InvoiceConnector optimaliseert niet enkel het factuurverwerkingsproces, maar verzorgt ook een audit-trail van goedkeuringen voor het faciliteren van interne/externe audits om te kunnen voldoen aan externe reglementeringen zoals o.a. SOX.

Enkele van onze klanten