PaymentConnector

Voorkom fraude

PaymentConnector garandeert dat er geen ongeautoriseerde wijzigingen in het betaalbestand aangebracht worden tussen het moment van downloaden van het betaalbestand uit SAP en het uploaden van het betaalbestand in het bank betaalpakket. Voorkom fraude en heb volledige controle over uw accounts payable.

Enkele van onze klanten